Technológia životného prostredia

Prehlbujúca sa nedostatok fosílnych palív, rastúci celosvetový dopyt po zdrojoch energie, prístup k čistej vode, likvidácia odpadu a recyklácia patria medzi hlavné výzvy, ktorým bude svet v budúcnosti čeliť. Tieto výzvy však vytvárajú aj nové príležitosti na trhoch po celom svete. Svet potrebuje inteligentné technológie a inovatívne spoločnosti, a veľtrhy typu Eco Expo Asia sú dobrým príkladom platforiem, ktoré po celom svete organizujeme na podporu rastu rozvíjajúcich sa trhov s environmentálnymi technológiami.

Nadchádzajúce akcie

Messe Frankfurt používa cookies, aby bolo možné poskytnúť vám tie najlepšie podmienky pre prezeranie. Keď využívate naše služby, súhlasíte s naším použitím cookies. Ďalšie informácie