Potravinárske technológie

Udržateľný a zodpovedný prístup k zabezpečeniu potravín pre rastúcu globálnu populáciu predstavuje výzvy, pre ktoré majú relevantné priemyselné odvetvia svoje konkrétne riešenia. Inovačné spôsoby zaistenia bezpečnej, efektívnej a hospodárnej výroby a balenia potravín sú stredobodom našich štyroch veľtrhov potravinárskeho priemyslu. Hlavnými témami sú v tomto odvetví efektivita zdrojov, optimalizácia výroby, bezpečnosť potravín, digitálne riešenie a potravinové trendy. Veľtrh IFFA, ktorý sa vo Frankfurte nad Mohanom prvýkrát konal už v roku 1949, je vlajkovou loďou spoločnosti Messe Frankfurt v oblasti mäsového priemyslu. Ďalšie tri akcie spoločnosti Messe Frankfurt pre toto odvetvie sa konajú v Číne, Rusku a Argentíne.

Nadchádzajúce akcie

Messe Frankfurt používa cookies, aby bolo možné poskytnúť vám tie najlepšie podmienky pre prezeranie. Keď využívate naše služby, súhlasíte s naším použitím cookies. Ďalšie informácie